Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiectarea şi implementarea controalelor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI077
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. LAZAR Ioan, ilazar@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Insusirea unor cunostinte de baza privind:
Modul in care sunt construite componentele pentru interfete grafice utilizator
Modul in care interactioneaza controalele cu containerele in care sunt folosite
Continut
1. Componente pentru interfete grafice utilizator
Modelul COM
Cadrul de aplicatii .NET
Proprietati, metode si evenimente
Construirea aplicatiilor folosind componente grafice
2. Controale Microsoft Windows (COM si .NET)
Interfete pentru controale
Relatia intre controale si containere
Dezvoltarea controalelor folosind ATL
Dezvoltarea controalelor folosind .NET Studio
3. Componente JavaBeans
Dezvoltarea componentelor folosind Borland Java Builder
4. Controale WEB
Dezvoltarea controalelor folosind .NET Studio
Bibliografie
1. Microsoft Development Network, http://www.msdn.com
2. Java Tutorial, http://www.java.sun.com
3. Java World, http://www.javaworld.com
Evaluare
Examen practic