Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare orientata obiect
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI074
2
2+2+2
8
obligatorie
Matematică
MI074
2
2+2+2
8
obligatorie
Informatică
MI074
2
2+2+2
6
obligatorie
Matematică-Informatică
MI074
2
2+2+2
8
obligatorie
Matematici Aplicate
MI074
2
2+2+2
8
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. NICULESCU Virginia, vniculescu@cs.ubbcluj.ro
Lect. IONESCU Clara, clara@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile, per@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Obtinerea de cunostinte de baza despre programarea modulara si orientata pe obiecte
Formarea unor deprinderi de proiectare a programelor
Invatarea programarii in limbajul de programare C++
Implementarea structurilor de date in C++
Continut
1. Elemente de limbaj C. Introducere. Functii. Module. Preprocesare. Intrari/iesiri standard.
2. Expresii, operanzi, operatori. Instructiuni.
3. Pointeri. Structuri, tipuri utilizator. Prelucrarea fisierelor.
4. Elemente de limbaj C++. Operatorul de rezolutie. Apelul prin referinta. Supraincarcarea functiilor. Functii inline.
5. Tipuri abstracte de date. Implementari modulare pentru tipuri de date.
6. Declararea claselor. Pointerul this. Constructorul. Destructorul.
7. Supraincarcarea operatorilor.
8. Conversii definite de programator.
9. Metoda programarii orientate obiect. Clase derivate. Functii membru virtuale.
10. Clase virtuale. Clase abstracte. Functia membru virtuala pura.
11. Ierarhii de clase pentru operatii de intrare/iesire.
12. Sabloane.
13. Biblioteca STL. Clase container si iterator. Folosirea algoritmilor din STL.
14. Tratarea exceptiilor.
Bibliografie
1. B. Eckel, Thinking in C++, vol I - II, httP;//www.mindview.net/
2. M.A. Ellis, B. Stroustrup, The annotated C++ Reference Manual, Addison Wesley, 1994.
3. E. Horrowitz et all, Fundamentals of Data Structures in C++, Computer Science Press, Oxford, 1995.
4. I. Garbacea, R. Andonie, Algoritmi fundamentali - o perspectiva C++, Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1995.
Evaluare
Forma de examinare finala este un examen, ce va avea o parte teoretica si o parte aplicativa.
Nota finala va fi formata din:
A. Activitatea de laborator: 2.5p
B. Lucrarile de laborator: 1.5p
C. Lucrare scrisa: 4p
D. Proba practica: 2p