Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare distribuită - platforme Java
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI028
6
2+0+1
5
optionala
Informatică
MI028
6
2+0+1
5
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Insuşirea de către studenţi a tehnologiilor fundamentale de implementare a a aplicaţiilor distribuite. Instrumentele prezentate în acest scop sunt, în totalitate, oferite de limbajul Java şi tehnologiile oferite de pachetele oferite de distribuţiile j2sdk1.4.0 şi j2sdkee1.4. Sunt prezentate tehnologiile de prim nivel. Ele sunt utilizate în mod direct la elaborarea de aplicaţii distribuite de dimensiuni mici sau medii. De asemenea, ele sunt utilizate automat de către tehnologiile middleware high level.
Continut
1Compendiu Java
1.1Principalele caracteristici
1.2Primele exemple
1.3Prezentare Java prin comparatii cu C si C++
1.4Tratarea exceptiilor
1.5Interfete Java
1.6Alte exemple de programe simple
2Intrari / iesiri (locale); pachetul java.io, JDBC:ODBC, Mailer
2.1Acces prin stream si acces random
2.2Gestiunea structurii de fisiere: clasa File
2.3Citiri si scrieri
2.4Exemple de programe care executa operatii I/O
2.5Acces prin puntea JDBC:ODBC la diverse baze de date
2.6Expedierea de posta electronica; clasa Mailer
3Threaduri Java
3.1Procese externe lansate din Java
3.2Thread-uri Java
3.3Exemple de utilizare a threadurilor Java
4Comunicatii Java folosind socket
4.1Prezentarea generala a pachetului java.net
4.2Gestiunea adreselor Internet: InetAddress
4.3Transmitera si receptionarea prin UDP
4.4Comunicare prin TCP
4.5Exemple de comunicatii TCP
4.6Accesul la resurse Internet prin URL
4.7CGI si comunicatii prin URLConnection
5RMI: Apelul la distanta al obiectelor Java
5.1Scenariul dezvoltarii unei aplicatii RMI expus pe un exemplu
5.2Precizari privind $interiorul$ RMI
5.3RMI cu activare
5.4O aplicatie $Note$ elaborata folosind RMI
6Tehnologia Java servlet
6.1Conceptul de servlet
6.2Containere de servlet
6.3Compilarea unui servlet
6.4Primele exemple de servleturi
6.5Servlet vis-a-vis cu CGI
6.6Facilitati specifice servlet
6.7Cateva exemple mai complexe
7Java Server Pages (JSP)
7.1Introducere
7.2Text static HTML si comentarii
7.3Tagurile JSP
7.4Utilizarea beanurilor in pagini JSP
Bibliografie
1. Athanasiu I., Limbajul Java, Editura Computer Libris Agora, Cluj, 1998
2. Boian F.M., Ferdean C. M., Boian R.F. Dragos R.C. Programare concurenta pe platforme Unix, Windows, Editura Albastra - grupul Microinformatica, Cluj, 2002
3. Boian F.M., Programare distribuita în Internet; metode si aplicatii, Editura Albastra, Cluj, 1998
4. Darwin I. Java CookBook, O@ Reilly, 2001
5. Geary D.M. Advanced Java Server Pages, O@ Reilly, 2001
6. Hunter J. Java Servlet Programming O@;Reilly, 1998
7. Kurniawan B. Java for the Web with Servlet, JSP, and EJB: A Developer@s Guide to J2EE Solutions. Wrox press, 2003
8. Neward T. Server Based Java Programming, O@ Reilly, 2000
9. *** http://java.sun.com/docs/guide/net/index.html
10. *** http://java.sun.com/docs/guide/rmi/index.html
Evaluare
Examen practic la finele semestrului. Nota este obţinută ca medie între:
· nota la lucrarea practică 65%;
· nota pe activitatea de laborator: calitatea programelor, documentaţii etc. 35%.