Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Prelucrarea limbajului natural. Aspecte semantice şi pragmatice. Natural language processing. Semantics and pragmatic aspects.
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI361
2
2+2+0
9
obligatorie
Sisteme inteligente - în limba engleză
(Intelligent Systems - in English)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. TĂTAR Doina, dtatar@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continuarea prezentarii a unuia dintre cele mai active domenii ale inteligentei artificiale, prelucrarea limbajului natural si anume problemele de semantica si de pragmatica care apar in acest domeniu. Acestea sunt importante atunci cand sunt abordate aspectele legate de dialogul (interfetele) om-calculator.
The semantics and pragmatics of natural language processing are central in human-computer interaction. Also, these aspects are important for text summarization, text generation and machine translation.
Continut
1. Logica intensionala a lui Montague. Formalismul Montague de translatare din limbaj natural in logica intensionala. Calculul lui Glyn Morrill. Gramatici categoriale. Calculul lui Lambek pentru obtinerea formei logice.
2. Dezambiguare semantica. Dezambiguare supervizata. Dezambiguare bazata pe dictionare si "thesauri". Algoritme de dezambiguare client/server.Dezambiguare "bootstrepping". Dezambiguare nesupervizata. Aplicatii la categorizarea de text, sumarizarea de text si traducere automata.
Bibliografie
1. J.Allen: "Natural language understanding", Benjamin/Cummings Publ., 2nd ed., 1995.
2. D.Jurafsky, J.Martin: "Speech and language processing", Prentice Hall, 2000.
3. A.Lecomte: "Grammaire et theorie de la preuve. Une introduction", T. A. L., 1996, vol 37, no.2, pp 3-37.
4. C.Manning, H.Schutze: "Foundation of statistical natural language processing", MIT, 1999.
5. G.Morrill: "Type LogicalGrammar.Categorial Logic of Signs", Kluwer Academic Publishers, 1994.
6. S.J.Russell, P.Norvig: "Artificial intelligence.A modern approach", Prentice-Hall
7. D.Tatar: "Inteligenta artificiala: demonstrare automata de teoreme, prelucrarea limbajului natural", Editura Microinformatica, 2001.
Evaluare Assessment
Examenul este oral, cu subiecte din intreaga materie.
The examination is by oral exam, with the subjects from all the matter.