Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2001/2002

Specializarea Tehnologie Informatică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA002 Algebră liniară
2+2+0
E
7 cr.
MI001 Algoritmică
2+2+2
E
8 cr.
MI003 Arhitectura calculatoarelor
2+2+2
E
8 cr.
MI039 Bazele matematice ale calculatoarelor
2+2+0
E
7 cr.
TOTAL
8+8+4=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK021 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
XL011 Limba engleză (1)
0+2+0
C
2.5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI002 Programare
2+2+2
E
8 cr.
MI009 Sisteme de operare
2+2+2
E
8 cr.
MI151 Matematici discrete
2+2+0
E
7 cr.
MO151 Analiză matematică
2+2+0
E
7 cr.
TOTAL
8+8+4=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK022 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
XL012 Limba engleză (2)
0+2+0
C
2.5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC152 Metode şi pachete de programe statistice
2+1+2
E
7 cr.
MI006 Baze de date (1)
2+1+2
E
7 cr.
MI013 Reţele de calculatoare
2+0+2
E
6 cr.
MI036 Metode evoluate de programare
2+1+2
E
7 cr.
MI181 Practică la disciplina Programare
0+0+2
P
3 cr.
TOTAL
8+3+10=21
 
30 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC151 Calcul numeric şi simbolic
2+1+1
E
7 cr.
MI007 Baze de date (2)
2+1+2
E
8 cr.
MI165 Analiza şi proiectarea programelor
2+2+0
E
7 cr.
MI180 Practică
0+0+5
P
3 cr.
MS151 Curs opţional 1
2+1+0
E
5 cr.
TOTAL
8+5+8=21
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
Pachetul de discipline pentru Colegiul din Cluj-Napoca. Cursurile sunt comune cu secţia de Informatică.
MI018 Verificarea corectitudinii programelor
2+1+0
5 cr.
MI020 Demonstrare automată şi sisteme de rescriere
2+1+0
5 cr.
MI041 Modelarea paralelismului şi concurenţei prin retele Petri
2+1+0
5 cr.
MI042 Convexitate în grafe şi reţele
2+1+0
5 cr.
Disciplină pentru Colegiul din Miercurea Ciuc:
MI186 Capitole speciale de programare
2+1+0
5 cr.
Disciplină pentru Colegiul dinBlaj:
MI187 Capitole speciale de programare in Internet
2+1+0
5 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI045 Grafică pe calculator
2+0+2
C
6 cr.
MI157 Sisteme şi medii de programare
2+0+2
E
6 cr.
MI159 Birotică
2+0+2
E
6 cr.
MI160 Metode şi tehnici în elaborarea programelor
2+2+0
E
6 cr.
MI183 Practică la disciplina Birotica
0+0+2
P
3 cr.
MI185 Proiect colectiv
0+0+2
P
3 cr.
TOTAL
8+2+10=20
 
30 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI017 Inteligenţă artificială
2+1+0
E
9 cr.
MI166 Comunicare în Internet
2+2+2
E
9 cr.
MI184 Practică la disciplina Comunicare in Internet
0+0+2
P
4 cr.
MS152 Curs opţional 2
2+0+2
C
8 cr.
TOTAL
6+3+6=15
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2. Cursurile sunt comune cu secţia de Informatică.
Pachetul de discipline pentru Colegiul din Cluj-Napoca. Cursurile sunt comune cu secţia de Informatică.
MI049 Prelucrarea imaginilor
2+0+2
8 cr.
MI075 Servere de date
2+0+2
8 cr.
MI092 Sisteme expert
2+0+2
8 cr.
Disciplină pentru Colegiul din Miercurea Ciuc:
MI032 Sisteme de texte şi hipertexte
2+0+2
8 cr.