Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2001/2002

Specializarea Matematica Economica

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA001 Structuri algebrice de bază
2+2+0
E
6 cr.
MA005 Logica şi teoria mulţimilor
2+2+0
E
6 cr.
MI001 Algoritmică
2+2+2
E
7 cr.
MO001 Analiză matematică (1)
2+2+0
E
6 cr.
MO030 Spaţii metrice
2+1+0
E
5 cr.
TOTAL
10+9+2=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK021 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
XL001 Limba străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL005 A doua limbă străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA002 Algebră liniară
2+2+0
E
6 cr.
MG001 Curbe şi suprafete
2+1+0
E
5 cr.
MG020 Geometrie analitică
2+1+0
E
5 cr.
MI002 Programare
2+2+2
E
8 cr.
MO002 Analiză matematică (2)
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+8+2=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK022 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
XL002 Limba străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL006 A doua limbă străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y001 Psihologia educaţiei
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA003 Inele şi corpuri
2+2+0
E
6 cr.
MG002 Geometrie afină
2+2+0
E
6 cr.
MI060 Arhitectura calculatoarelor
2+0+2
E
6 cr.
MO003 Analiză matematică (3)
2+2+0
E
6 cr.
MT003 Analiză complexă (1)
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+8+2=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK023 Educaţie fizică (3)
0+2+0
C
-
XL003 Limba străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL007 A doua limbă străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y002 Pedagogie generală (1)
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI009 Sisteme de operare
2+2+2
E
7 cr.
MI036 Metode evoluate de programare
2+0+2
E
5 cr.
MI062 Limbaje formale şi tehnici de compilare
2+0+2
E
6 cr.
MT001 Analiză reală (1)
2+1+0
E
6 cr.
MS071 Curs opţional 1
2+1+0
E
6 cr.
TOTAL
10+4+6=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK024 Educaţie fizică (4)
0+2+0
C
-
XL004 Limba străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL008 A doua limbă străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y003 Pedagogie generală (2)
2+1+0
C
4 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 1.
MC022 Statistică generală
2+1+0
6 cr.
MP009 Aritmetică financiară
2+1+0
6 cr.
MP010 Calcule comerciale
2+1+0
6 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC001 Analiză numerică (1)
2+1+2
E
5 cr.
MC003 Probabilităţi
2+2+0
E
5 cr.
ME001 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (1)
2+2+0
E
5 cr.
ME010 Modelare matematică
2+1+0
E
5 cr.
MI010 Analiza şi proiectarea sistemelor
2+2+0
E
5 cr.
MO037 Optimizare liniară
2+2+0
E
5 cr.
TOTAL
12+10+2=24
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y011 Metodica predării matematicii
2+0+0
C
3 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC004 Statistică matematică
2+1+2
E
5 cr.
ME002 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (2)
2+2+0
E
5 cr.
MO038 Optimizare neliniară
2+2+0
E
5 cr.
MP001 Microeconomie
2+1+0
E
5 cr.
MS072 Curs opţional 2
2+2+0
E
5 cr.
MS073 Curs opţional 3
2+2+0
E
5 cr.
TOTAL
12+10+2=24
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y015 Practica pedagogică - matematică
0+4+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 2.
MC002 Analiză numerică (2)
2+2+0
5 cr.
MP006 Teoria servirii în masă
2+2+0
5 cr.
MP008 Teoria riscului
2+2+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 3.
MI008 Baze de date
2+2+2
5 cr.
MI048 Sisteme integrate de proiectare şi programare
2+2+2
5 cr.

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME014 Sisteme dinamice
2+2+0
E
5 cr.
MP002 Management financiar
2+2+0
E
5 cr.
MP003 Econometrie
2+1+0
C
5 cr.
MP007 Teoria jocurilor
2+2+0
C
5 cr.
MS074 Curs opţional 4
2+1+0
C
5 cr.
MS075 Curs opţional 5
2+0+2
C
5 cr.
TOTAL
12+8+2=22
 
30 cr.
Discipline facultative:
MA006 Istoria matematicii
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 4.
ME017 Dinamici economice
2+1+0
5 cr.
ME023 Teoria punctului fix si aplicaţii
2+1+0
5 cr.
ME024 Sisteme dinamice discrete în economie
2+1+0
5 cr.
MO014 Capitole speciale de cercetare operaţionala
2+1+0
5 cr.
MO042 Optimizare multicriterială
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 5.
MC021 Pachete de programe statistice
2+0+2
5 cr.
MI015 Algoritmica grafelor
2+0+2
5 cr.
MI037 Modele şi limbaje de simulare
2+0+2
5 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MP004 Finanţe computaţionale
2+2+0
E
8 cr.
MS076 Curs opţional 6
2+2+0
E
8 cr.
MS077 Curs opţional 7
2+2+0
C
7 cr.
MS078 Curs opţional 8
2+2+0
C
7 cr.
TOTAL
8+8+0=16
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 6.
ME013 Economii matematice
2+2+0
8 cr.
ME021 Analiza neliniara a operatorilor multivoci
2+2+0
8 cr.
MO040 Optimizare şi control optimal
2+2+0
8 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 7.
MC013 Teoria informaţiei
2+2+0
7 cr.
MO041 Programare întreagă
2+2+0
7 cr.
MO043 Programare dinamică
2+2+0
7 cr.
MP005 Teoria asigurărilor
2+2+0
7 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 8.
MI016 Programare Windows
2+0+2
7 cr.
MI038 Birotică
2+0+2
7 cr.
MI050 Reţele de calculatoare
2+0+2
7 cr.