Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2001/2002

Specializarea Sisteme distribuite în Internet şi Intranet

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI351 Platforme Java
2+2+1
E
10 cr.
MI357 Baze de date distribuite
2+2+1
E
10 cr.
MI359 Limbaje interpretative script şi hipertext (in limba engleza)
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI355 Securitatea în Internet (în limba engleză)
2+2+1
E
10 cr.
MI358 Protocoale de comunicaţii în sisteme distribuite
2+2+1
E
10 cr.
MI362 Comunicaţii multimedia şi învăţământ la distanţă
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.