Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2001/2002

Specializarea Programare bazată pe componente - în limba engleză

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI251 Programare bazată pe componente (1)
2+2+1
E
10 cr.
MI253 Metode formale în programare
2+2+1
E
10 cr.
MI255 Programare în Internet
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI254 Programare bazată pe componente (2)
2+2+1
E
10 cr.
MI363 Metode de dezvoltare bazată pe componente
2+2+1
E
10 cr.
MI364 Metrici soft
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.