Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2001/2002

Specializarea Matematică-Informatică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA001 Structuri algebrice de bază
2+2+0
E
6 cr.
MA005 Logica şi teoria mulţimilor
2+2+0
E
6 cr.
MI001 Algoritmică
2+2+2
E
7 cr.
MO001 Analiză matematică (1)
2+2+0
E
6 cr.
MO030 Spaţii metrice
2+1+0
E
5 cr.
TOTAL
10+9+2=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK021 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
XL001 Limba străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL005 A doua limbă străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA002 Algebră liniară
2+2+0
E
6 cr.
MG001 Curbe şi suprafete
2+1+0
E
5 cr.
MG020 Geometrie analitică
2+1+0
E
5 cr.
MI002 Programare
2+2+2
E
8 cr.
MO002 Analiză matematică (2)
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+8+2=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK022 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
XL002 Limba străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL006 A doua limbă străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y001 Psihologia educaţiei
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA003 Inele şi corpuri
2+2+0
E
6 cr.
MG002 Geometrie afină
2+2+0
E
6 cr.
MI003 Arhitectura calculatoarelor
2+1+2
E
6 cr.
MO003 Analiză matematică (3)
2+2+0
E
6 cr.
MT003 Analiză complexă (1)
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+9+2=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK023 Educaţie fizică (3)
0+2+0
C
-
XL003 Limba străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL007 A doua limbă străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y002 Pedagogie generală (1)
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI009 Sisteme de operare
2+2+2
E
7 cr.
MI036 Metode evoluate de programare
2+0+2
E
5 cr.
MI044 Limbaje formale şi tehnici de compilare
2+1+2
E
6 cr.
MT001 Analiză reală (1)
2+2+0
E
6 cr.
MS021 Curs opţional 1
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+7+6=23
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK024 Educaţie fizică (4)
0+2+0
C
-
XL004 Limba străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL008 A doua limbă străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y003 Pedagogie generală (2)
2+1+0
C
4 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1. Cursurile sunt comune cu secţia de Matematică.
Pachetul cu discipline în limba română:
MA004 Teoria lui Galois şi algebre universale
2+2+0
6 cr.
MG003 Geometria varietăţilor diferenţiabile
2+2+0
6 cr.
MO031 Analiză matematică (4)
2+2+0
6 cr.
MT004 Analiză complexă (2)
2+2+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară (se normează max. 3 discipline):
MA004 Teoria lui Galois şi algebre universale
2+2+0
6 cr.
MG003 Geometria varietăţilor diferenţiabile
2+2+0
6 cr.
MO031 Analiză matematică (4)
2+2+0
6 cr.
MT004 Analiză complexă (2)
2+2+0
6 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC001 Analiză numerică (1)
2+2+2
E
5 cr.
ME001 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (1)
2+2+0
E
5 cr.
MI010 Analiza şi proiectarea sistemelor
2+2+0
E
5 cr.
MO004 Analiză funcţională (1)
2+2+0
E
5 cr.
MS022 Curs opţional 2
2+1+0
C
5 cr.
MS023 Curs opţional 3
2+0+2
C
5 cr.
TOTAL
12+9+4=25
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y011 Metodica predării matematicii
1+2+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2. Cursul MT020 este comun cu secţia de Matematică.
Pachetul cu discipline în limba română:
MA007 Aritmetica şi teoria numerelor
2+1+0
5 cr.
MT020 Analiză reală (2)
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MA027 Algebră computaţională şi teoria numerelor
2+1+0
5 cr.
MT020 Analiză reală (2)
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3. Cursurile sunt comune cu secţia de Informatică.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI014 Structuri de date şi algoritmica grafelor
2+1+1
5 cr.
MI045 Grafică pe calculator
2+0+2
5 cr.
MI067 Dezvoltarea rapidă de aplicaţii
2+0+2
5 cr.
MI077 Proiectarea şi implementarea controalelor
2+0+2
5 cr.
Pachetul cu discipline in limba maghiara:
MI014 Structuri de date şi algoritmica grafelor
2+1+1
5 cr.
MI045 Grafică pe calculator
2+0+2
5 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC003 Probabilităţi
2+2+0
E
5 cr.
MI008 Baze de date
2+1+2
E
5 cr.
MM001 Mecanică teoretică (1)
2+2+0
E
5 cr.
MM003 Astronomie
2+1+1
E
5 cr.
MS024 Curs opţional 4
2+1+0
C
5 cr.
MS025 Curs opţional 5
2+0+1
C
5 cr.
TOTAL
12+7+4=23
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y012 Metodica predării informaticii
1+2+0
E
2 cr.
Y015 Practica pedagogică - matematică
0+4+0
C
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4. Cursurile sunt comune cu secţia de Matematică.
Pachetul cu discipline în limba română:
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
5 cr.
ME002 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (2)
2+1+0
5 cr.
MO005 Analiză funcţională (2)
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline in limba maghiara (se normeaza max. 1 discipline):
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
5 cr.
ME002 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (2)
2+1+0
5 cr.
MO005 Analiză funcţională (2)
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5. Cursurile sunt comune cu secţia de Informatică.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI012 Sisteme integrate de proiectare şi programare
2+0+1
5 cr.
MI034 Fundamentele limbajelor de programare
2+0+1
5 cr.
MI035 Programare logica şi funcţionala
2+0+1
5 cr.
Pachetul cu discipline in limba maghiara:
MI012 Sisteme integrate de proiectare şi programare
2+0+1
5 cr.
MI034 Fundamentele limbajelor de programare
2+0+1
5 cr.
MI035 Programare logica şi funcţionala
2+0+1
5 cr.

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC004 Statistică matematică
2+2+1
E
6 cr.
ME015 Ecuaţii cu derivate parţiale
2+2+0
E
6 cr.
MO006 Cercetare operaţională
2+2+0
E
6 cr.
MS026 Curs opţional 6
2+2+0
C
6 cr.
MS027 Curs opţional 7
2+0+2
C
6 cr.
TOTAL
10+8+3=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
MA006 Istoria matematicii
2+0+0
C
3 cr.
Y016 Practica pedagogică - informatică
0+4+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Ecuaţii diferenţiale). Se va norma o disciplină.
ME011 Ecuaţii operatoriale
2+2+0
6 cr.
ME044 Modelare prin ecuaţii diferenţiale
2+2+0
6 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Calcul numeric şi statistic). Se va norma o disciplină.
MC025 Analiză numerică pentru matematica de liceu
2+2+0
6 cr.
MC028 Metode de calcul numeric şi statistic
2+2+0
6 cr.
Pachetul 3 (oferit de Catedra de Mecanică şi Astronomie). Se va norma o disciplină.
MM006 Capitole speciale de astronomie
2+2+0
6 cr.
MM014 Modele computaţionale în mecanica fluidelor
2+2+0
6 cr.
Pachetul 4 (cu discipline în limba maghiară, pachet comun cu secţia de Matematică):
ME043 Transformări discrete
2+2+0
6 cr.
MG007 Fundamentele geometriei
2+2+0
6 cr.
MM004 Mecanică cerească
2+2+0
6 cr.
MO009 Complemente de analiză matematică
2+2+0
6 cr.
MT007 Teoria geometrică a funcţiilor analitice (1)
2+2+0
6 cr.
MT025 Topologie generală
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 7. Cursurile sunt comune cu secţia de Informatică.
Pachetul 1.
MI007 Baze de date (2)
2+0+2
6 cr.
MI021 Capitole speciale de teoria grafelor
2+0+2
6 cr.
MI030 Sisteme distribuite
2+0+2
6 cr.
MI069 Maşini instruibile şi recunoasterea formelor
2+0+2
6 cr.
MI070 Prelucrarea limbajului natural
2+0+2
6 cr.
Pachetul 2 (discipline oferite în limba maghiară, comune cu secţia de Informatică. Se normează o disciplină):
MI054 Baze de date distribuite
2+0+2
6 cr.
MI068 Capitole speciale de combinatorică
2+2+0
6 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MS028 Curs opţional 8
2+2+0
E
8 cr.
MS029 Curs opţional 9
2+2+0
E
8 cr.
MS030 Curs opţional 10
2+2+0
C
7 cr.
MS031 Curs opţional 11
2+0+2
C
7 cr.
TOTAL
8+6+2=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
MI023 Istoria informaticii
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 8.
Pachetul 1.
MA010 Complemente de algebră
2+2+0
8 cr.
MG009 Complemente de geometrie
2+2+0
8 cr.
MO009 Complemente de analiză matematică
2+2+0
8 cr.
Pachetul 2 (cu discipline în limba maghiară, comune cu secţia de Matematică. Se normează 3 discipline):
MA025 Teoria algebrică a numerelor
2+2+0
8 cr.
MG021 Geometrie proiectivă
2+2+0
8 cr.
MO044 Funcţii convexe
2+2+0
8 cr.
MO048 Geneza unor noţiuni de analiză
2+2+0
8 cr.
MT011 Topologia geometrică a spaţiilor de funcţii (1)
2+2+0
8 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 9.
Pachetul 1.
MA009 Algebră comutativă
2+2+0
8 cr.
MG007 Fundamentele geometriei
2+2+0
8 cr.
MT006 Geometria planului complex
2+2+0
8 cr.
Pachetul 2 (cu discipline în limba maghiară, se normează 3 discipline):
ME039 Ecuaţii discrete şi recurente
2+2+0
8 cr.
ME041 Analiză neliniară
2+2+0
8 cr.
ME042 Capitole speciale de ecuaţii cu derivate parţiale
2+2+0
8 cr.
MM017 Metode matematice în mecanica clasica
2+2+0
8 cr.
MO016 Teoria optimizării
2+2+0
8 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 10. Cursurile sunt comune cu secţia de Informatică.
Pachetul 1
MI049 Prelucrarea imaginilor
2+0+2
7 cr.
MI075 Servere de date
2+0+2
7 cr.
MI091 Analiza si gestiunea sistemelor informatice complexe
2+0+2
7 cr.
MI092 Sisteme expert
2+0+2
7 cr.
MO007 Metode numerice în optimizare
2+2+0
7 cr.
Pachetul 2 (cu discipline oferite în limba maghiară).
MA024 Criptografie
2+0+2
7 cr.
MI094 Retele neuronale şi aplicaţii
2+0+2
7 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 11. Cursurile sunt comune cu secţia de Informatică.
Pachetul 1.
MI051 Programare concurentă
2+0+2
7 cr.
MI072 Aplicaţii client/server
2+0+2
7 cr.
MI076 Instrumente CASE
2+0+2
7 cr.
Pachetul 2 (cu discipline oferite în limba maghiară).
MI079 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
2+0+2
7 cr.
MI088 Baze de date orientate obiect
2+0+2
7 cr.