Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2001/2002

Specializarea Analiza neliniară aplicată - în limba maghiară

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA260 Algebră omologică (în limba engleză)
2+2+1
E
10 cr.
MG262 Teoria punctului critic cu aplicaţii
2+2+1
E
10 cr.
MI032 Sisteme de texte şi hipertexte
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME280 Metode variaţionale cu aplicaţii
2+2+1
E
10 cr.
MO263 Economie abstractă (în limba engleză)
2+2+1
E
10 cr.
MT262 Optimizare multicriterială cu aplicaţii
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.