Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2001/2002

Specializarea Matematică Aplicată

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC253 Metode statistice
2+2+1
E
8 cr.
ME273 Teoria operatorilor neliniari
2+1+1
E
8 cr.
ME274 Ecuaţii cu derivate parţiale neliniare (în limba engleză)
2+1+0
E
7 cr.
MM270 Capitole speciale de mecanica fluidelor
2+1+1
E
7 cr.
TOTAL
8+5+3=16
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC257 Software în analiza numerică (în limba engleză)
2+2+1
E
8 cr.
ME272 Elemente finite şi elemente de frontieră
2+1+1
E
8 cr.
MM271 Metode numerice în mecanica fluidelor (in limba engleza)
2+1+1
E
7 cr.
MS251 Curs special 1
2+1+0
E
7 cr.
TOTAL
8+5+3=16
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1. Se va urma un curs în funcţie de specializare.
Curs special pentru specializarea Analiză numerică:
MC261 Teoria operatorilor liniari (în limba engleză)
2+1+0
7 cr.
Curs special pentru specializarea Ecuaţii:
ME275 Metode topologice în teoria ecuaţiilor integrale
2+1+0
7 cr.
Curs special pentru specializarea Mecanică si Astronomie:
MM262 Astronomie observaţională
2+1+0
7 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC262 Capitole speciale de analiză numerică
2+2+1
E
8 cr.
ME277 Economii matematice
2+1+1
E
8 cr.
MS252 Curs special 2
2+1+1
E
7 cr.
MS253 Curs special 3
2+1+0
E
7 cr.
TOTAL
8+5+3=16
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 2 şi 3. Se urmează două cursuri în funcţie de specializare.
Cursuri speciale:
MC264 Calcul paralel
2+1+0
7 cr.
ME276 Metode numerice în teoria sistemelor dinamice
2+1+0
7 cr.
MM268 Structura şi evoluţia stelară
2+1+0
7 cr.
MM274 Dinamici spaţiale
2+1+0
7 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME278 Biomatematica
2+2+1
E
10 cr.
MS254 Curs special 4
2+2+1
E
10 cr.
MS255 Curs special 5
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4. Se urmeaza un curs în funcţie de specializare.
Cursuri pentru specializările Ecuaţii şi Analiză numerică:
ME262 Capitole speciale de funcţii spline (în limba engleză)
2+2+1
10 cr.
Curs pentru specializarea Mecanică şi Astronomie:
MM272 Capitole speciale de astronomie
2+2+1
10 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5. Se urmeaza un curs în funcţie de specializare.
Cursuri pentru specializarea Analiză numerică:
MC265 Procese stochastice
2+2+1
10 cr.
Cursuri pentru specializarea Ecuaţii:
ME279 Relaţii diferenţiale
2+2+1
10 cr.
Curs pentru specializarea Mecanică şi Astronomie:
MM273 Strat limita şi transfer de caldură (în limba engleză)
2+2+1
10 cr.