Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2001/2002

Specializarea Analiză Reală şi Complexă

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO259 Analiză convexă
2+1+1
E
8 cr.
MO261 Analiză funcţională aplicată
2+1+0
E
6 cr.
MT255 Funcţii univalente si subordonari diferentiale
2+1+1
E
8 cr.
MT256 Funcţii de mai multe variabile complexe (în limba engleză)
2+1+1
E
8 cr.
TOTAL
8+4+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO260 Metode numerice în optimizare
2+2+1
E
10 cr.
MO262 Control optimal (în limba engleză)
2+2+1
E
10 cr.
MT257 Subordonări diferenţiale
2+2+1
E
10 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.