Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2001/2002

Specializarea Informatică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA001 Structuri algebrice de bază
2+2+0
E
6 cr.
MI001 Algoritmică
2+2+2
E
7 cr.
MI039 Bazele matematice ale calculatoarelor
2+2+0
E
6 cr.
MO001 Analiză matematică (1)
2+2+0
E
6 cr.
MO030 Spaţii metrice
2+1+0
E
5 cr.
TOTAL
10+9+2=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK021 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
XL011 Limba engleză (1)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL005 A doua limbă străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA002 Algebră liniară
2+2+0
E
6 cr.
MG001 Curbe şi suprafete
2+1+0
E
5 cr.
MG020 Geometrie analitică
2+1+0
E
5 cr.
MI002 Programare
2+2+2
E
8 cr.
MO002 Analiză matematică (2)
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+8+2=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK022 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
XL012 Limba engleză (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL006 A doua limbă străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y001 Psihologia educaţiei
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME001 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (1)
2+2+0
E
7 cr.
MI003 Arhitectura calculatoarelor
2+1+2
E
8 cr.
MI014 Structuri de date şi algoritmica grafelor
2+1+1
E
7 cr.
MI036 Metode evoluate de programare
2+1+2
E
8 cr.
TOTAL
8+5+5=18
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK023 Educaţie fizică (3)
0+2+0
C
-
XL013 Limba engleză (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL007 A doua limbă străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y002 Pedagogie generală (1)
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC003 Probabilităţi
2+2+0
E
6 cr.
MI004 Sisteme de operare (1)
2+0+2
E
6 cr.
MI043 Limbaje formale
2+1+1
E
6 cr.
MI081 Proiect individual
0+0+1
P
2 cr.
MS051 Curs opţional 1
2+1+0
E
5 cr.
MS052 Curs opţional 2
2+0+1
E
5 cr.
TOTAL
10+4+5=19
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK024 Educaţie fizică (4)
0+2+0
C
-
XL014 Limba engleză (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL008 A doua limbă străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y003 Pedagogie generală (2)
2+1+0
C
4 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 1 şi 2.
Pachetul cu discipline în limba română:
MA026 Algebră computaţională
2+1+0
5 cr.
ME015 Ecuaţii cu derivate parţiale
2+1+0
5 cr.
MG008 Geometrie computaţională
2+1+0
5 cr.
MI034 Fundamentele limbajelor de programare
2+0+1
5 cr.
MI035 Programare logica şi funcţionala
2+0+1
5 cr.
MT029 Calcul formal cu DERIVE si MAPLE
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară (se normează 2 discipline):
ME015 Ecuaţii cu derivate parţiale
2+1+0
5 cr.
MI034 Fundamentele limbajelor de programare
2+0+1
5 cr.
MI035 Programare logica şi funcţionala
2+0+1
5 cr.
MT008 Analiză complexă
2+1+0
5 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC004 Statistică matematică
2+0+2
E
6 cr.
MC016 Analiză numerică
2+1+2
E
6 cr.
MI005 Sisteme de operare (2)
2+0+2
E
6 cr.
MI006 Baze de date (1)
2+1+2
E
6 cr.
MI010 Analiza şi proiectarea sistemelor
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+4+8=22
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y012 Metodica predării informaticii
1+2+0
C
3 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI007 Baze de date (2)
2+1+2
E
6 cr.
MI012 Sisteme integrate de proiectare şi programare
2+1+2
E
6 cr.
MI046 Metode de proiectare a compilatoarelor
2+0+2
E
6 cr.
MI082 Proiect colectiv
0+0+2
P
2 cr.
MS053 Curs opţional 3
2+0+1
E
5 cr.
MS054 Curs opţional 4
2+1+0
E
5 cr.
TOTAL
10+3+9=22
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y016 Practica pedagogică - informatică
0+4+0
C
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 3.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI016 Programare Windows
2+0+1
5 cr.
MI028 Programare distribuită - platforme Java
2+0+1
5 cr.
Disciplină oferită în limba maghiară:
MI016 Programare Windows
2+0+1
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 4.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI018 Verificarea corectitudinii programelor
2+1+0
5 cr.
MI020 Demonstrare automată şi sisteme de rescriere
2+1+0
5 cr.
MI041 Modelarea paralelismului şi concurenţei prin retele Petri
2+1+0
5 cr.
MI042 Convexitate în grafe şi reţele
2+1+0
5 cr.
Disciplină oferită în limba maghiară:
MI019 Analiza si complexitatea algoritmilor
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite în limba engleză:
MI019 Analiza si complexitatea algoritmilor
2+1+0
5 cr.
MI090 Paralelizarea automată a programelor
2+1+0
5 cr.

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI013 Reţele de calculatoare
2+0+2
E
6 cr.
MI017 Inteligenţă artificială
2+1+1
E
6 cr.
MO006 Cercetare operaţională
2+2+0
E
6 cr.
MS055 Curs opţional 5
2+0+2
C
6 cr.
MS056 Curs opţional 6
2+0+2
C
6 cr.
TOTAL
10+3+7=20
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 5.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI045 Grafică pe calculator
2+0+2
6 cr.
MI067 Dezvoltarea rapidă de aplicaţii
2+0+2
6 cr.
MI077 Proiectarea şi implementarea controalelor
2+0+2
6 cr.
Discipline oferite în limba maghiară (se normează o disciplină):
MI045 Grafică pe calculator
2+0+2
6 cr.
MI068 Capitole speciale de combinatorică
2+2+0
6 cr.
Disciplină oferită în limba engleză:
MI093 Tendinte şi tehnologii noi în ingineria programării
2+0+2
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 6.
Pachetul cu discipline in limba română:
ME010 Modelare matematică
2+2+0
6 cr.
MI021 Capitole speciale de teoria grafelor
2+0+2
6 cr.
MI030 Sisteme distribuite
2+0+2
6 cr.
MI069 Maşini instruibile şi recunoasterea formelor
2+0+2
6 cr.
MI070 Prelucrarea limbajului natural
2+0+2
6 cr.
Discipline oferite in limba maghiara:
MI054 Baze de date distribuite
2+0+2
6 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MS057 Curs opţional 7
2+0+2
E
10 cr.
MS058 Curs opţional 8
2+0+2
E
10 cr.
MS059 Curs opţional 9
2+2+0
C
10 cr.
TOTAL
6+2+4=12
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 7.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI049 Prelucrarea imaginilor
2+0+2
10 cr.
MI075 Servere de date
2+0+2
10 cr.
MI091 Analiza si gestiunea sistemelor informatice complexe
2+0+2
10 cr.
MI092 Sisteme expert
2+0+2
10 cr.
MO007 Metode numerice în optimizare
2+2+0
10 cr.
Discipline oferite în limba maghiară:
MA024 Criptografie
2+0+2
10 cr.
MI094 Retele neuronale şi aplicaţii
2+0+2
10 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 8.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI051 Programare concurentă
2+0+2
10 cr.
MI072 Aplicaţii client/server
2+0+2
10 cr.
MI076 Instrumente CASE
2+0+2
10 cr.
Discipline oferite în limba maghiară (se normează o disciplină):
MI079 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
2+0+2
10 cr.
MI088 Baze de date orientate obiect
2+0+2
10 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 9.
Pachetul cu discipline în limba română (se normează max.4 discipline):
MA014 Capitole speciale de logică matematică
2+2+0
10 cr.
MC012 Calcul paralel
2+0+2
10 cr.
ME040 Sisteme dinamice şi experimente pe calculator
2+2+0
10 cr.
MI022 Management şi marketing
2+2+0
10 cr.
MI037 Modele şi limbaje de simulare
2+0+2
10 cr.
MI055 Semantica limbajelor de programare
2+2+0
10 cr.
MI078 Calcul evolutiv în inteligenţa artificială
2+2+0
10 cr.
MT006 Geometria planului complex
2+2+0
10 cr.
Discipline oferite în limba maghiară (se normeză o disciplină):
MI022 Management şi marketing
2+2+0
10 cr.
MO014 Capitole speciale de cercetare operaţionala
2+2+0
10 cr.
Discipline oferite în limba engleză:
MC006 Complexitatea calculului
2+2+0
10 cr.