Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2001/2002

Specializarea Matematică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA001 Structuri algebrice de bază
2+2+0
E
6 cr.
MA005 Logica şi teoria mulţimilor
2+2+0
E
6 cr.
MI001 Algoritmică
2+2+2
E
7 cr.
MO001 Analiză matematică (1)
2+2+0
E
6 cr.
MO030 Spaţii metrice
2+1+0
E
5 cr.
TOTAL
10+9+2=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK021 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
XL001 Limba străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL005 A doua limbă străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA002 Algebră liniară
2+2+0
E
6 cr.
MG001 Curbe şi suprafete
2+1+0
E
5 cr.
MG020 Geometrie analitică
2+1+0
E
5 cr.
MI002 Programare
2+2+2
E
8 cr.
MO002 Analiză matematică (2)
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+8+2=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK022 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
XL002 Limba străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL006 A doua limbă străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y001 Psihologia educaţiei
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MA003 Inele şi corpuri
2+2+0
E
6 cr.
ME001 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (1)
2+2+0
E
6 cr.
MG002 Geometrie afină
2+2+0
E
6 cr.
MO003 Analiză matematică (3)
2+2+0
E
6 cr.
MT003 Analiză complexă (1)
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+10+0=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK023 Educaţie fizică (3)
0+2+0
C
-
XL003 Limba străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL007 A doua limbă străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y002 Pedagogie generală (1)
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MG003 Geometria varietăţilor diferenţiabile
2+2+0
E
6 cr.
MM001 Mecanică teoretică (1)
2+2+0
E
6 cr.
MT001 Analiză reală (1)
2+2+0
E
6 cr.
MS001 Curs opţional 1
2+2+0
E
6 cr.
MS002 Curs opţional 2
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+10+0=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XK024 Educaţie fizică (4)
0+2+0
C
-
XL004 Limba străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline facultative:
XL008 A doua limbă străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y003 Pedagogie generală (2)
2+1+0
C
4 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 1 şi 2.
Pachetul cu discipline în limba română:
MT004 Analiză complexă (2)
2+2+0
6 cr.
MO031 Analiză matematică (4)
2+2+0
6 cr.
ME002 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (2)
2+2+0
6 cr.
MA004 Teoria lui Galois şi algebre universale
2+2+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
ME002 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (2)
2+2+0
6 cr.
MT004 Analiză complexă (2)
2+2+0
6 cr.
MA004 Teoria lui Galois şi algebre universale
2+2+0
6 cr.
MO031 Analiză matematică (4)
2+2+0
6 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC001 Analiză numerică (1)
2+2+2
E
6 cr.
ME003 Ecuaţii cu derivate partiale (1)
2+2+0
E
6 cr.
MO004 Analiză funcţională (1)
2+2+0
E
6 cr.
MS003 Curs opţional 3
2+1+0
E
6 cr.
MS004 Curs opţional 4
2+1+0
E
6 cr.
TOTAL
10+8+2=20
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y011 Metodica predării matematicii
1+2+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 3 şi 4.
Pachetul cu discipline în limba română:
MG004 Geometrie riemanniană
2+1+0
6 cr.
MM002 Mecanică teoretică (2)
2+1+0
6 cr.
MT002 Analiză reală (2)
2+1+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MG022 Geometrii neeuclidiene
2+1+0
6 cr.
MM002 Mecanică teoretică (2)
2+1+0
6 cr.
MT002 Analiză reală (2)
2+1+0
6 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC003 Probabilităţi
2+2+0
E
5 cr.
MI038 Birotică
2+0+2
E
5 cr.
MM003 Astronomie
2+1+1
E
5 cr.
MS005 Curs opţional 5
2+1+0
E
5 cr.
MS006 Curs opţional 6
2+1+0
E
5 cr.
MS007 Curs opţional 7
2+1+0
C
5 cr.
TOTAL
12+6+3=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y015 Practica pedagogică - matematică
0+4+0
C
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5.
Pachetul cu discipline în limba română:
ME004 Ecuaţii cu derivate partiale (2)
2+1+0
5 cr.
MO005 Analiză funcţională (2)
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
ME004 Ecuaţii cu derivate partiale (2)
2+1+0
5 cr.
MO005 Analiză funcţională (2)
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6.
Pachetul cu discipline în limba română:
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
5 cr.
MG005 Analiză pe varietăţi
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară (se normează o disciplină):
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
5 cr.
MG005 Analiză pe varietăţi
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 7.
Pachetul cu discipline în limba română:
MM005 Capitole speciale de mecanică
2+1+0
5 cr.
MT005 Capitole speciale de teoria funcţiilor
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară (se normează o disciplină):
MM005 Capitole speciale de mecanică
2+1+0
5 cr.
MT005 Capitole speciale de teoria funcţiilor
2+1+0
5 cr.

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC004 Statistică matematică
2+2+1
E
6 cr.
MO006 Cercetare operaţională
2+2+0
E
6 cr.
MS008 Curs opţional 8
2+1+0
C
6 cr.
MS009 Curs opţional 9
2+1+0
C
6 cr.
MS010 Curs opţional 10
2+1+0
C
6 cr.
TOTAL
10+7+1=18
 
30 cr.
Discipline facultative:
MA006 Istoria matematicii
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 8,9 şi 10. Fiecare student va alege câte o disciplină din pachetele 1,2,3 (de la Departamentul de Matematică), sau din pachetele 4,5,6 (de la Departamentul de Matematică Aplicată). Din pachetele 1-6 se va norma numai câte o disciplină. In limba maghiară se oferă disciplinele din pachetul 7.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Analiză şi Optimizare):
MO044 Funcţii convexe
2+1+0
6 cr.
MO046 Teoria deciziilor
2+1+0
6 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Geometrie):
MG011 Teoria omotopiei
2+1+0
6 cr.
MG012 Grupuri şi algebre Lie
2+1+0
6 cr.
Pachetul 3 (oferit de Catedra de Teoria Funcţiilor):
MT007 Teoria geometrică a funcţiilor analitice (1)
2+1+0
6 cr.
MT027 Funcţii univalente şi spaţii Hardy
2+1+0
6 cr.
Pachetul 4 (oferit de Catedra de Ecuaţii diferenţiale):
ME005 Teoria punctului fix
2+1+0
6 cr.
ME014 Sisteme dinamice
2+1+0
6 cr.
Pachetul 5 (oferit de Catedra de Calcul Numeric şi Statistic):
MC009 Aproximarea funcţiilor de mai multe variabile
2+1+0
6 cr.
MC026 Metode iterative pentru ecuaţii operatoriale
2+1+0
6 cr.
Pachetul 6 (oferit de Catedra de Mecanică şi Astronomie):
MM007 Teoria pulsaţiei stelare
2+1+0
6 cr.
MM020 Mecanică cerească şi dinamica spaţiala
2+1+0
6 cr.
Pachetul 7 (cu discipline in limba maghiară):
ME043 Transformări discrete
2+1+0
6 cr.
MG007 Fundamentele geometriei
2+1+0
6 cr.
MM004 Mecanică cerească
2+1+0
6 cr.
MO009 Complemente de analiză matematică
2+1+0
6 cr.
MT007 Teoria geometrică a funcţiilor analitice (1)
2+1+0
6 cr.
MT025 Topologie generală
2+1+0
6 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MS011 Curs opţional 11
2+1+0
E
7.5 cr.
MS012 Curs opţional 12
2+1+0
E
7.5 cr.
MS013 Curs opţional 13
2+1+0
E
7.5 cr.
MS014 Curs opţional 14
2+1+0
E
7.5 cr.
TOTAL
8+4+0=12
 
30 cr.
Discipline facultative:
MS101 Organizare, argumentare şi demonstraţie în matematică
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 11,12,13 şi 14. Fiecare student va alege câte o disciplină din pachetele 1,2,3,4 (de la Departamentul de Matematică), sau din pachetele 5,6,7,8 (de la Departamentul de Matematică Aplicată). Alegerea disciplinelor din acest semestru de la un departament este condiţionată de alegerea disciplinelor de la acelaşi departament in semestrul 7. In limba maghiară se vor alege câte două discipline din pachetele 9 si 10.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Algebră):
MA008 Teoria categoriilor
2+1+0
7.5 cr.
MA013 Grupuri abeliene
2+1+0
7.5 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Analiză şi Optimizare):
MO028 Rezolvarea numerică a ecuaţiilor
2+1+0
7.5 cr.
MO033 Analiză nenetedă
2+1+0
7.5 cr.
Pachetul 3 (oferit de Catedra de Analiză şi Optimizare):
MO014 Capitole speciale de cercetare operaţionala
2+1+0
7.5 cr.
MO034 Optimizare multicriteriala
2+1+0
7.5 cr.
Pachetul 4 (oferit de Catedra de Teoria Funcţiilor):
MT021 Elemente de geometria spaţiilor Banach
2+1+0
7.5 cr.
MT026 Diferenţiabilitatea funcţiilor convexe
2+1+0
7.5 cr.
Pachetul 5 (oferit de Catedra de Ecuaţii diferenţiale):
ME008 Funcţii spline
2+1+0
7.5 cr.
ME038 Analiza operatorilor multivoci şi aplicaţii
2+1+0
7.5 cr.
Pachetul 6 (oferit de Catedra de Calcul Numeric şi Statistic):
MC017 Integrarea numerică a funcţiilor
2+1+0
7.5 cr.
MC027 Capitole speciale de teoria probabilitaţilor
2+1+0
7.5 cr.
Pachetul 7 (oferit de Catedra de Mecanică şi Astronomie):
MM018 Mecanica fluidelor viscoase
2+1+0
7.5 cr.
MM021 Metode integrale pe frontieră în mecanica fluidelor
2+1+0
7.5 cr.
Pachetul 8 (oferit de Catedra de Ecuaţii diferenţiale):
ME012 Modelare matematică
2+1+0
7.5 cr.
ME037 Metode topologice în analiza neliniară
2+1+0
7.5 cr.
Pachetul 9 (cu discipline în limba maghiară, se normează 3 discipline):
MA025 Teoria algebrică a numerelor
2+1+0
7.5 cr.
MG021 Geometrie proiectivă
2+1+0
7.5 cr.
MO044 Funcţii convexe
2+1+0
7.5 cr.
MO048 Geneza unor noţiuni de analiză
2+1+0
7.5 cr.
MT011 Topologia geometrică a spaţiilor de funcţii (1)
2+1+0
7.5 cr.
Pachetul 10 (cu discipline în limba maghiară, se normează 3 discipline):
ME039 Ecuaţii discrete şi recurente
2+1+0
7.5 cr.
ME041 Analiză neliniară
2+1+0
7.5 cr.
ME042 Capitole speciale de ecuaţii cu derivate parţiale
2+1+0
7.5 cr.
MM017 Metode matematice în mecanica clasica
2+1+0
7.5 cr.
MO016 Teoria optimizării
2+1+0
7.5 cr.