Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Limba engleză (2) English language (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
XL012
2
0+0+0
0
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge