Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Funcţii de mai multe variabile complexe Functions of several complex variables
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MT256
1
2+1+1
8
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă
(Real and Compex Analysis)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. SĂLĂGEAN Grigore Stefan, salagean@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment