Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Matematica predata cu DERIVE si MAPLE Mathematics with DERIVE and MAPLE
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MT029
4
2+1+0
5
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. ANISIU Valer, anisiu@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment