Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Funcţii univalente şi spaţii Hardy Hardy spaces
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MT027
7
2+1+0
6
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. CURT Claudia Paula, paula@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Prezentarea unor rezultate clasice si moderne privind spatiile Hardy de functii analitice, precum si unele aplicatii ale acestora.
The presentation of some classic and modern results on Hardy spaces of analytic functions and some of their applications.
Continut
1. Functii armonice si subarmonice. Functii armonice. Comportarea pe frontiera a integralei Poisson-Stieltjes. Functii subarmonice. Teorema de convexitate a lui Hardy. Subordonare.
2. Structura de baza a functiilor Hardy. Valori pe frontiera. Zerouri. Convergenta in medie. Factorizarea canonica. Clase Nevanlinna. Majorante armonice.
3. Aplicatii. Integrale Poisson. Descrierea functiilor frontiera. Integrale Cauchy. Aplicatii la reprezentarea conforma. Spatii Hardy si clase de functii univalente.
4. Spatiul linear Hp. Spatii cat si anihilatori. Reprezentarea functionalelor lineare. Puncte extreme. Problema extremala si duala sa.
Bibliografie
1. P. Duren, Theory of H^p spaces, Acad. Press. 1970.
2. G. Goluzin, Geometric Theory of Functions of a Complex Variable, Amer. Mat. Soc. 1969.
3. K. Hoffman, Banach Spaces of Analytic Functions, Prentice-Hall, 1962.
4.N.Rosenblum, J.Rovnyak, Topics in Hardy Classes and Univalent Functions, Birkhauser Verlag, Basel-Boston, Berlin, 1994.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.