Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Diferenţiabilitatea funcţiilor convexe Differentiability for convex functions
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MT026
8
2+1+0
7,5
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. ANISIU Valer, anisiu@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment