Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Topologie generală General topology
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MT025
7
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MT025
7
2+1+0
6
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. NEMETH Alexandru, nemab@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment