Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Calcule comerciale Commercial calculus
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MP010
4
2+1+0
6
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MUREŞAN Anton Silviu, amuresan@math.ubbcluj.ro
Lect. Dr. FILIP Diana, dafilip@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cursul se doreste a fi o introducere in problemele care stau la baza matematicilor financiare sau aplicate in economie. La sfarsitul cursului, cel care l-a urmat va avea cunostinte generale legate de notiunea de dobanda, de imprumut, va cunoaste calcule comerciale de baza si va fi familiarizat cu notiuni de statistica aplicata la calcule comerciale.
This course want to be an introduction in the financial mathematics and mathematics applied in economy. At the end of the course, the students will know generalities about the interest notion, loan notion, will know simple commercial calculus and notions of statistics applied on calculus.
Continut
1. Dobanzi
1.1. Tipuri de dobanzi
1.2. Formule de calcul
2. Notiuni despre imprumuturi
2.1. Tipuri de imprumuturi
2.2. Calculul capitalului rambursat dupa plata celei de-a k-a rate
2.3. Obligatiuni
3. Calcule comerciale
3.1. Procente
3.2. Partaj direct si invers proportional
3.3. Formarea preturilor
3.4. Exemple
4. Elemente de statistica aplicate la calcule comerciale
4.1. Notiuni introductive
4.2. Seria statistica a unei variabile
4.3. Histograme
4.4. Poligonul frecventelor
4.5. Curba obtinuta pornind de la poligonul frecventelor trecand de la discret la continuu
4.6. Alte tipuri de diagrame (polara, triunghiulara, scara logaritmica si semi-logaritmica)
4.7. Caracteristicile unei serii statistice
Bibliografie
1. Anton S. Muresan, Optimizarea operatiilor financiare, Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1995
2. Catherine Maurice-Baumont, Methodes des Mathematiques Appliquees a l'Economie, Univ. Bourgogne
3. Mashr-Allah Boudjellaba, Mathematique appliquees pour les BTS, cours et annales corrigees
4. Denis Dumoulin, Mathematique de Gestion, Cours et Applications, Economica, Paris, 1987
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.