Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Aritmetică financiară Financial arithmetics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MP009
4
2+1+0
6
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MUREŞAN Anton Silviu, amuresan@math.ubbcluj.ro
Lect. Dr. FILIP Diana, dafilip@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Scopul acestui curs este de a prezenta principalele aspecte legate de operatiile financiare certe. Formularea modelelor matematice ale dobanzii simple si dobanzii compuse. Prezentarea aspectelor principale si modelele matematice pentru platile esalonate si rambursarii creditelor si imprumuturilor
The purpose of this course is to presentation of the main sure financial operations. The formulation of the mathematical models of simple and compound interest. The presentation of the main aspects and mathematical models for the phased pays and the repayement of credits and loans.
Continut
l. Dobanda simpla: Formula de baza, Dobanzi unitare (procente) echivalente, Variatia sumei in timp, Principiul de echivalenta la imprumuturi in regim de dobanda simpla.
2. Dobanda compusa: Formula de baza. Dobanzi unitare (procente) echivalente, Principiul de echivalenta la imprumuturi in regim de dobanda compusa.
3. Plati esalonate (anuitati): Definitie, clasificari, Anuitati constante intregi si fractionate, Anuitati variabile.
4. Rambursarea creditelor si imprumuturilor: Definitii, Relatii de baza, Modele de amortizare directa, Modele de amortizare indirecta.
Bibliografie
1. Muresan, A.S., Optimizarea operatiilor financiare, Ed. Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1995
2. Muresan, A.S., Blaga P., Matematici aplicate in economie, Ed. Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1996
3. Muresan, A.S., Cercetari operationale, Lito. Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, vol. I si II, 1996
4. Purcaru, I., Matematici financiare, vol. 1 si 2, Ed. Economica, Bucuresti, 1992
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.