Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Teoria jocurilor Games theory
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MP007
7
2+2+0
5
obligatorie
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MUREŞAN Anton Silviu, amuresan@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment