Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Teoria servirii în masă Theory of service systems
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MP006
6
2+2+0
0
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. RÂP Ilie, ilrap@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Obiectivele cursului sunt:
- sa dea unele modele de baza din teoria servirii in masa (teoria asteptarii)
- sa dea unele metode generale de analiza a modelelor de asteptare
- sa dea unele aplicatii ale teoriei asteptarii in domeniu economic
The aims of the course are:
- to give some basic models of the theory of services systems (queueing theory)
- to give some general methods of analysis of the queueing models
- to give some applications of queueing theory in the field of economics
Continut
1. Notiuni generale asupra servirii in masa (teoriei asteptarii)
- Descrierea generala a unui proces de asteptare
- Elementele principale ale unui model de asteptare
- Caracteristicile unui model de asteptare
- Clasificarea modelelor de asteptare
2. Modele de asteptare cu o statie
- Modelul M/M/1
- Modelul M/G/1
- Modelul GI/M/1
- Modelul GI/G/1
3. Modele de asteptare cu mai multe statii
- model cu numar finit de statii in paralel
- model cu o infinitate de statii in paralel
- model cu numar finit de statii in serie
4. Modele de asteptare cu restrictii
- Modele cu sir de asteptare marginit
- Modele cu timp de asteptare marginit
- Modele de asteptare cu prioritati
5. Retele de asteptare
- Retele exponentiale de asteptare
- forma produs a probabilitatilor de stare
Bibliografie
1.Mihoc,Gh., Ciucu,G., Muja,A., Modele matematice ale asteptarii, Editura Academiei R.S.R., Bucuresti, 1973
2.Mihoc,Gh., Ciucu,G., Introducere in teoria asteptarii, Editura Tehnica, Bucuresti, 1967
3.Ciucu,G., Tudor,C., Teoria probabilitatilor si aplicatii, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1983
4.Vaduva,I., Dinescu,C., Savulescu,B., Modele matematice de organizare si conducere a productiei, I, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1974
5.Opris,Gh., Rap,I., Calcul economic, Fasc.IV, Elemente de teoria asteptarii si a stocurilor, Litografia Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca, 1974
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.