Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Finanţe computaţionale Computational finance
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MP004
8
2+2+0
8
obligatorie
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MUREŞAN Anton Silviu, amuresan@math.ubbcluj.ro
Lect. Dr. FILIP Diana, dafilip@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Acest curs este adresat atat studentilor cat si tuturor celor care doresc sa cunoasca unele aspecte despre cele mai uzuale operatiuni financiare. Este foarte important pentru toti sa cunoasca modalitatea de rambursare pentru un imprumut indivizibil sau pentru un imprumut cu obligatiuni, operatia de leasing patrunsa deja pe piata noastra. In cele din urma, dar nu si ca importanta, este folositor a cunoaste cum se opereaza cu un cont curent, ce este scontul comercial si cum se calculeaza rentabilitatea investitiilor.
This course is adressed both the students and all the people who want to know something about the most usual financial operations. It is very important for all to know the modality of repayment for an indivisibil loan or for a loan with obligations, the operation of leasing well insight in the market. At last, but not least it is usefull to know how to opperate with a current count, what is a commercial scount and how calculate the investment's rentability.
Continut
1. Imprumuturi indivizibile
1.1. Notiuni introductive
1.2. Rambursari directe si indirecte
2. Imprumuturi cu obligatiuni
2.1. Notiuni introductive
2.2. Amortizarea imprumuturilor obligatare
2.2.1. Rambursare al pari prin cote constante
2.2.2. Rambursare supra pari prin cote constante
2.2.3. Rambursare al pari prin rate cvasi-constante
2.2.4. Rambursare supra pari prin rate cvasi-constante
2.3. Taxe de randament pentru un imprumut cu obligatiuni
2.3.1. Taxa medie de randament
2.3.2. Taxa personala de randament
2.4. Taxa de cost a unui imprumut obligatar
3. Uzufruct si nuda proprietate. Evaluarea imprumuturilor. Evaluarea obligatiunilor
3.1. Evaluarea unui imprumut indivizibil
3.2. Uzufruct total. Nuda proprietate totala.
3.3. Uzufruct unitar. Nuda proprietate unitara.
3.4. Imprumuturi diverse si nuda proprietate unitara
3.4.1. Imprumut rambursabil o singura data la sfarsitul celor n ani. Dobanzile se calculeaza anual.
3.4.2. Imprumut rambursabil in n cote constante. Dobanzile se calculeaza anual.
3.4.3. Rate perpetue. Dobanzi anuale.
3.4.4. Imprumut rambursabil cu ajutorul cotelor in progresie geometrica cu ratia 1+Z.
3.5. Exemple de evaluare a celor mai uzuale imprumuturi
3.6. Extensia rezultatelor obtinute la imprumuturile obligatare
3.6.1. Evaluarea unei obligatiuni (valoarea intrinseca) in cazul rambursarii al pari.
3.6.2. Evaluarea unei obligatiuni in cazul rambursarii supra pari
3.7. Exemple de evaluare pentru obligatiuni
3.8. Taxa efectiva a unui imprumut. Taxa de randament (taxa actuariala bruta). Taxa de cost.
3.8.1. Calculul taxei efective
3.8.2. Exemple
3.8.3. Taxa de cost a unui imprumut
4. Operatiuni de Credit-Bail (Leasing)
5. Conturi curente
6. Scontul comercial
7. Rentabilitatea investitiilor
Bibliografie
1. Anton S. Muresan, Optimizarea operatiilor financiare, Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1995
2. Catherine Maurice-Baumont, Methodes des Mathematiques Appliquees al'Economie, Titulaire du D.E.A. d'Analyse et Politique Economiquemention Economie Matematique de l'Universite de Bourgogne
3. Mashr-Allah Boudjellaba, Mathematiques appliquees pour les BTS, cours et annales corrigees
4. Denis Dumoulin, Mathematique de Gestion, Cours et Applications, Economica, Paris, 1987
5. Diana A. Filip, Taxe de randament si taxa de cost pentru un imprumut cu obligatiuni, in vol. Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale, vol. I, pag. 178-186. Ed. G. Baritiu, Cluj-Napoca, 1998
6. Diana A. Filip, Uzufruct si nuda proprietate pentru un imprumut cu obligatiuni, in vol. Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale, vol. II, va apare.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.