Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Control optimal Optimal control theory
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO262
2
2+2+1
10
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă
(Real and Compex Analysis)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. MURESAN Marian, mmarian@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Familiarizarea studentilor cu problemele de calcul variational si control optimal: recunoasterea lor, formularea lor intr-un limbaj matematic, folosirea unor metode pentru gasirea si studiul solutiilor.
Introducing the students into the world of variational calculus and optimal control theory problems: their recognition, their mathematical formulation, ability for finding and studing solutions.
Continut
1. Introducere
1.1. Calcul variational. Probleme si formularea lor matematica
1.2. Control optimal. Probleme si formularea lor matematica
2. Calcul variational
2.1. Conditii necesare: ecuatia Euler-Lagrange, conditiile lui Weierstrass, Legendre, Erdman si Jacobi; conditii cu derivata Gateaux, conditia de transversalitate
2.2. Teorema de existenta a lui Tonelli
2.3. Fenomenul Lavrentiev
2.4. Conditii suficiente de tip Weierstrass si de tip Hamilton-Jacobi
3. Controlul optimal al sistemelor liniare si liniar-patratice
3.1. Teorema bang-bang
3.2. Controlabilitate si observabilitate. Teorema lui Kalman
3.3. Principiul maximului
3.4. Sinteza
3.5. Dualitate
4. Aplicatii in economie si inginerie
Bibliografie
1. Cesari, L., Optimization - Theory and Applications. Problems with Ordinary Differential Equations, Springer, New-York, 1983.
2. Clarke, F. H., Optimization and Nonsmooth Analysis, SIAM, Philadelphia, 1990.
3. Hestenes, M. R., Calculus of Variations and Optimal Control Theory, Wiley, New-York, 1966.
4. Lee, E. B., Markus, L., Foundations of Optimal Control Theory, Wiley, New-York, 1967.
5. Loewen, P. D., Optimal Control and Nonsmooth Analysis, AMS, Providence, 1993.
Evaluare Assessment
Un referat si un examen oral.
A review and an exam.