Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode numerice în optimizare Numerical methods in optimization
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO260
2
2+2+1
10
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă
(Real and Compex Analysis)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. DUCA Dorel, dduca@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cunoasterea principalelor metode numerice de rezolvare a problemelor de optimizare
Getting to know some numerical methods for solving the optimization problems.
Continut
1. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare fara restrictii: metode de gradient, metode cu directii conjugate, metode cvasi-Newton, metode de relaxare. Aspecte calculatorii.
2. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare liniara: algoritmul lui Hacian,algoritmul lui Karmarkar, metode de punct interior. Aspecte calculatorii in optimizarea liniara. Analiza postoptimalitatii. Metode de punct interior pentru rezolvarea problemelor de complementaritate.
Bibliografie
1. Breckner W.W.: Cercetare operationala, Univ.Babes-Bolyai, Cluj-Napoca ,1981
2. Breckner W.W., Duca D.I.: Culegere de probleme de cercetare operationala, Universitatea, Cluj-Napoca, 1983
3.Padberg M.: Linear Optimization and Extensions, Springer-Verlag,Berlin, 1995
4. Panik M.J.: Linear Programming: mathematics, theory and algorithms, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1996
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.