Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Geneza unor noţiuni de analiză
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO048
8
2+2+0
8
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MO048
8
2+1+0
7,5
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. KOLUMBÁN Iosif, kolumban@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment