Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Teoria deciziilor Decision theory
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO046
7
2+1+0
6
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. POPOVICI Nicolae, popo@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment