Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Programare întreagă Integer programming
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO041
8
2+2+0
0
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. LUPŞA Liana, llupsa@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut
1) Modele matematice. Formularea problemei de optimizare în variabile întregi
2) Utilizarea d-bazelor în studiul problemelor de optimizare în variabile întregi; probleme de optimizare liniara în variabile întregi duale. Studiul stabilitatii unei solutii optime a unei probleme de optimizare în variabile întregi; reoptimizari; parametrizari
3) Metode de rezolvare a problemei de optimizare liniara în variabile întregi: metode de tip sectiune (algoritmul lui Gomory), metoda branch and bound, metoda aproximarii asimptotice
4) Metode de tip sectiune si de tip branch and bound pentru rezolvarea problemelor de optimizare neliniara în variabile întregi
4) Metode de rezolvare a problemelor de optimizare în variabile întregi utilizând tehnica programarii dinamice
5) Metode de rezolvare a problemelor de optimizare booleana
6) Metode de rezolvare a problemelor de optimizare vectoriala în variabile întregi
Bibliografie
1) Kaufmann A., Henry-Labordere A., Metode si modele ale cercetarii operationale (Programare în numere întregi), vol III Bucuresti: Ed. Stiintifica si Enciclopedica, 1975.
2) Goldstein E., Youdine D., Problemes particuliers de la programmation lineaire. Moscou: Editions Mir,1966.
3) Lupsa L., Probleme particulare de programare liniara si neliniara. Teza de doctorat. Cluj-Napoca, 1982.
4) Reiner H., Panos M. P., Handbook of Global Optimization. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 1995.
5) Varga J., Angewandte optimierung. Budapest: Akademiai Kiado, 1991.
6) Simonard M., Programmation lineaire, Paris: Dunod, 1962.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.