Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Optimizare şi control optimal Optimization and optimal control
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO040
8
2+2+0
0
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. MURESAN Marian, mmarian@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment