Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Programare neliniară Nelinear programming
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO038
6
2+2+0
5
obligatorie
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. POPOVICI Nicolae, popo@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Introducerea in capitolele cercetarii operationale ce privesc studiul teoretic al problemelor de optimizare neliniara cu sau fara restrictii si familiarizarea studentilor cu cateva metode practice de rezolvare a unor clase speciale de probleme de programare neliniara, care intervin frecvent in economia matematica.
Students should be familiar with both theoretical foundation and numerical methods concerning some unconstrained or constrained nonlinear mathematical programming problems.
Continut
Elemente de analiza convexa, proprietati ale punctelor de minim ale functiilor convexe sau generalizat convexe. Probleme de optimizare cu restrictii. Conditii necesare si conditii suficiente de optim. Teoreme de punct sa. Dualitatea problemelor de optimizare. Rezolvarea numerica a problemelor de optimizare neliniara: metode de determinare a punctelor de optim ale functiilor unimodale, metode de coborire pentru problemele de optimizare fara restrictii, metoda functiilor de penalizare si metoda functiilor bariera pentru problemele de optimizare cu restrictii.
Bibliografie
[1] Breckner, W. W.: Cercetare operationala, Lito. Univ. "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca, 1981.
[2] Breckner, W. W., Duca, D.: Culegere de probleme de cercetare operationala, Lito. Univ. "Babes-Bolyai", Cluj, 1983.
[3] Karmanov, V.: Programare matematica (in lb. franceza), Editura Mir, Moscova, 1977.
[4] Psenichny, B. N., Danilin, Y. M.: Metode numerice in problemele de extrem (in lb. engleza), Editura Mir, Moscova, 1978.
[5] Stefanescu, A., Zidaroiu, C.: Cercetari operationale, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981.
[6] Timohov, A. V., Podinowski, V. V.: Introducere in metode de optimizare (in lb. rusa), Facultatea de Matematica Aplicata si Cibernetica, Universitatea de Stat Moscova, 1989.
Evaluare Assessment
Exame.
Exam.