Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Optimizare multicriteriala Multiobjective optimization
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO034
8
2+1+0
7,5
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. DUCA Dorel, dduca@math.ubbcluj.ro
Lect. Dr. POPOVICI Nicolae, popo@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Prezentarea unor rezultate de baza din programarea cu mai multe funcii scop precum si a unor clase particulare de probleme de programare vectoriala.
Presentation of the main notions and results about multicriterial programming problems and applications of particular classes of multicriterial programming problems.
Continut
1. Exemple de probleme de programare vectoriala.
2. Puncte de vedere in abordarea problemei de programare vectoriala: aspecte teoretice si unele metode de rezolvare.
3. Clase particulare de probleme de programare vectoriala si metode specifice de rezolvare: probleme de transport cu mai multe functii scop, probleme de programare pseudobooleana cu mai multe functii scop, probleme de programare dinamica cu mai multe functii scop.
Bibliografie
1. BACIU A., PASCU A., PUSCAS E.: Aplicatii ale cercetarii operationale. Bucureti, Ed. Militar, 1988.
2. DUCA D., DUCA E., LUPSA L., A class of sequences of multicriteria optimization problems, Sem. Itin. "Tiberiu Popoviciu" de Ecuatii Functionale, Aproximare si Convexitate, Univ. Babes-Bolyai Cluj- Napoca, 1996, 55-60.
3. GALPERIN G.A. Nonscalarized Multiobjective Global Optimization. J.O.T.A, 75 (1992), 1, 69-85.
4. LUPSA L., DUCA D., DUCA E., On the structure of the set of points dominated and nondominated in an optimization problem. Revue d'Anal. num. et la theorie de l'approximation, 22 (1993), 2, 193-199.
5. SAWARAGI Y., NAKAYAMA H., TANINO T.: Theory of Multiobjection Optimization. San Diego - New York - London - Toronto - Montreal - Tokyo, Academic Press, 1985.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.