Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode numerice în optimizare Numerical methods in optimization
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO007
8
2+2+0
7
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MO007
8
2+2+0
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. DUCA Dorel, dduca@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Dupa formularea unui model matematic a unei probleme practice, rezolvarea numerica a modelului joaca un rol aparte. Cursul urmareste sa familiarizeze studentii cu cele mai importante metode si tehnici de rezolvare a problemelor de optimizare din punctul de vedere al eficientei si al complexitatii
Getting knowledges in the most important methods and techniques in solving optimization problems.
Continut
1. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare liniara: Algoritmul simplex, algoritmul simplex dual, metode de punct interior, algoritmul elipsoidului, algoritmul proiectiv.
2. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare fractionara: Metode de tip simplex, metode parametrice, metode de schimbare de variabila, metode de tip hiperplan de sectiune.
3. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare convexa: Metode de tip simplex, metode de punct interior, metode duale, metode combinatorice.
4. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare multicriteriala: Structuri de preferinta. Clasa de solutii nedominate. Metode de tip simplex pentru rezolvarea problemelor de optimizare multicriteriala liniara.
Bibliografie
1. BRECKNER W. W.: Cercetare operationala. Cluj-Napoca, Universitatea "Babes-Bolyai", Fac. de Matematica, 1981.
2. BRECKNER W. W., DUCA D.: Culegere de probleme de cercetare operationala. Cluj-Napoca, Universitatea, Fac. de Matematica, 1983.
3. MARUSCIAC : Metode de rezolvare a problemelor de programare neliniara. Ed. Dacia, Cluj, 1973.
4. STANCU-MINASIAN M.: Metode numerice de rezolvare a problemelor de programare fractionara. Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 1991.
5. ZELENY M.: Linear Multiobjective Programming, Springer Verlag, Berlin, 1974.
6. ZIDAROIU C.: Programare liniara. Editura Tehnica, Bucuresti, 1983.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.