Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Analiză matematică (1) Mathematical analysis (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO001
1
2+2+0
6
obligatorie
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MO001
1
2+2+0
6
obligatorie
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
MO001
1
2+2+0
6
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
MO001
1
2+2+0
6
obligatorie
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. DUCA Dorel, dduca@math.ubbcluj.ro
Prof. Dr. KOLUMBÁN Iosif, kolumban@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cunoasterea topologiei axei reale, a calcului diferential si integral al functiilor reale de o variabila reala.
Getting to know the topology of the real axis and the differential and integral calculus of functions of one real variable.
Continut
1. Functii reale de o variabila reala: Limita si continuitatea unei functii reale de o variabila reala. Puncte de discontinuitate si clasificarea lor. Functii monotone si functii riglate. Functii cu proprietatea lui Darboux. Structura punctelor de discontiniutate in diferite cazuri. Functii uniform continue, absolut continue si lipschitziene. Functii convexe.
2. Calcul diferential in R: Derivata si diferentiala unei functii reale de o variabila reala. Operatii cu functii derivabile. Derivabilitatea functiei compuse si a functiei inverse. Teoremele fundamentale ale calculului diferential (teoremele lui Fermat, Rolle, Cauchy, Lagrange). Caracterizarea monotoniei prin semnul derivatei. Teorema privind calculul valorilor derivatelor laterale intr-un punct. Regula lui l'Hopital. Teorema lui Denjoy-Bourbaki. Derivabilitatea de ordin superior. Caracterizarea convexitatii cu ajutorul semnului derivatelor. Formula lui Taylor. Puncte de optim local pentru functii de o variabila reala si caracterizarea lor cu ajutorul derivatelor. Functii primitivabile. Legatura cu proprietatea lui Darboux. Primitive generalizate in sens Bourbaki si primitive in sens Lebesque.
3. Calcul integral in R: Diviziuni ale unui interval compact nedegenerat din R. Integrabilitatea Riemann a unei functii si integrala Riemann si proprietatile lor. Legatura cu marginirea functiei. Sumele lui Darboux. Integrala inferioara si cea superioara a unei functii marginite. Legatura acestora cu integrabilitatea si integrala Riemann. Calculul integralei Riemann. Formula lui Newton-Leibnitz si demonstrarea ei in diferite conditii. Generalizarea formulei lui Newton-Leibnitz. Formula integrarii prin parti si a schimbarii de variabila. Integrabilitatea si integrala Rieman-Stieltjes si reducerea ei la integrala Riemann. Integrale improprii. Criterii de convergenta ale acestora. Integrale cu parametrii si principalele operatii asupra acestora.
4. Serii de functii reale de o variabila reala: Proprietati de derivabilitate si integrabilitate ale functiei limita a unui sir de functii reale de o variabila reala uniform convergent. Proprietati similare pentru seriile de functii reale de o variabila reala. Serii de puteri. Multimea si raza de convergenta a unei serii de puteri. Proprietatile functiei suma. Dezvoltarea unei functii in serie de puteri.
Bibliografie
l. Balazs M.: Analiza matematica. IV. Cluj-Napoca, Universitatea, 1984
2. Balazs M., Kolumban I.: Matematikai analizis, Dacia Konyvkiado, Kolozsvar-Napoca, 1978
3. Breckner W.W.: Analiza matematica. Topologia spatiului Rn, Cluj-Napoca Universitatea, 1985
4. Bucur G., Campu E., Gaina S.: Culegere de probleme de calcul diferential si integral, II, Editura tehnica, Bucuresti, 1966
5. Cobzas St.: Analiza matematica (Calcul diferential), Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 1997
6. Duca D.I., Duca E.: Culegere de probleme de analiza matematica, 1, 2, Editura GIL, Zalau, 1996, 1997
7. Luenburg H.: Vorlesungen uber Analysis, Manheim, Bibliographisches Institut, 1981
8. Marusciac I.: Analiza matematica, I, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 1980
9. Siretchi Gh.: Calcul diferential si integral, I, II, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1985
10. ***: Analiza matematica, I, Ed. a V-a, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980
Evaluare Assessment
Examen scris si oral.
Exam.