Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Strat limita şi transfer de caldură
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM273
4
2+1+0
7
optionala
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. POP Ioan, popi@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Se urmareste predarea unor notiuni moderne din domeniul teoriei stratului limita termic si hidrodinamic cu inclinatii spre aplicatii fluidelor vascoase la domeniul matematicii aplicate. Unele dintre aceste probleme se vor rezolva, cu studentii, pe calculator. Se urmareste initierea unor studenti buni in rezolvarea si publicarea rezultatelor pentru diferite probleme in care colectivul de mecanica al Departamentului de Matematica Aplicata este angajat.
The object of this course is to teach some moden problems of hydrodynamics and thermal boundary layers using applied mathematics. It will use computer to solve along with the students some concret problems. It will also intend to engage some good students to solve and publish the obtained results as part as our Apllieds Mathematics Department is engaged.
Continut
I. Ecuatiile lui Navier-Stokes si energiei in diferite sisteme de coordonate (Cartesian, polare, cilindrice).
II. Miscari cu strat limita
1. Ecuatii de miscare in stratul limita.
2. Stratul limita hidrodinamic si termic in jurul placii plane. Problema lui Blasius.
3. Stratul limita dinamic si termic in jurul diedrului.
III. Teoria jeturilor vascoase
1. Jetul liber; solutii similare.
2. Jetul la perete; solutii similare.
Bibliografie
1. Oroveanu, T. - Teoria startului limita. Ed. Academiei, 1984.
2. Bradeanu, P. - Mecanica fluidelor. Ed. Tehnica, 1973.
3. Nield, D. and Bejan, A. - Convection in porous media. Springer, New York, 1992 (editia a 2-a in 1998).
4. Aziz, A., Na, T.Y. - Perturbation methods in heat transfer. Springer, New York, 1984.
5. Nakayama, A. - PC-Aided Numerical Heat Transfer and Convective Flow. CRC Press, Tokyo, 1995.
6. Pop, I. si Postelnicu, A. - Probleme clasice si actuale in mecanica fluidelor vascoase (in pregatire).
7. Ingham,D.B. and Pop,I. - Transport Phenomena in Porous Media. Elsevier, Amsterdam, 1998.
Evaluare Assessment
Colocviu la sfarsitul semestrului.
Exam.