Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de astronomie Selected topics of Astronomy
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM272
4
2+1+0
7
optionala
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. POP Vasile, vpop@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cursul de astronomie predat studentilor pe durata unui singur semestru nu poate acoperi decat o parte din capitolele care sunt prezentate, mult mai sumar, elevilor din liceu. De aceea, obiectivul principal urmarit de acest curs il constitue intregirea culturii generale astronomice a viitorilor profesori care vor preda astronomia in liceu in aceasta era a cuceririi spatiului cosmic si cand astronomia este una din cele mai dinamice ramuri ale stiintei. Un alt obiectiv important este pregatirea candidatilor pentru cursurile de studii aprofundate in astronomie organizate la facultatea noastra.
The one term introductory Astronomy course cannot cover but partially the topics that are presented in the secondary school. Therefore, the main objective of this course is completing the astronomical general knowledge of the future secondary school teacher of Astronomy, in the cosmic era when Astronomy is one of the most dynamic fields od science. Another important aim is preparing the students for the MSc. studies in Astronomy organized by our Department.
Continut
I. Lunete astronomice si receptori de radiatie Lunete si telescoape astronomice, tipuri de monturi pentru lunete si telescoape, spectrografe, retele de difractie, radiotelescoape, receptori de radiatie.
II. Structrura Sistemului Solar. Miscari aparente siproprietati fizice ale corpurilor din Sistemul Solar.
III. Sursele energiei stelare. Energia gravitationala, reactiile termonucleare, energia de acretie, energia de franare magnetica.
IV. Structura stelara. Ecuatia transferului radiativ, modelul de atmosfera stelara, ecuatiile care descriu interiorul stelar.
V. Structura Galaxiei Noastre. Structura generala a Galaxiei, rotatia Galaxiei, stele duble, stele pulsante, nove, supernove, pitice albe, stele neutronice, gauri negre, surse de raze X, roiuri si asociatii stelare, materia interstelara, raze cosmice, modelul Galaxiei.
VI. Universul Nostru (Galaxii in univers). Clasificarea galaxiilor, determinarea distantelor galaxiilor, proprietati fizice ale galaxiilor, radiogalaxii, quasari, roiuri de galaxii, radiatia termica relicta.
VII. Originea si evolutia corpurilor ceresti. Date observationale fundamentale despre Universul Nostru, varsta corpurilor ceresti, originea si evolutia stelelor, trasee evolutive pentru diferite stele, teoria Big Bang, formarea galaxiilor, formarea sistemului solar.
Bibliografie
1. AGHEKIAN, T. A., Stele, Galaxii, Metagalaxia. Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1974.
2. CHIS, GH., PAL, A., Astronomie (curs de initiere), Lit. univ. Cluj-Napoca
3. COX, J. P., GIULU R. T., Principles of Stellar Structure. Gordon and Breach Science Publishers, New York, 1968.
4. DEMETRESCU G., PARVULESCU, C., Galaxii in Univers. Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1967.
5. GHINZBURG V.L., Astrofizica contemporana. Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 1972.
6. HOYLE F., Galaxii, nuclee si quasari. Ed. St., Bucuresti,1968
7. KAPLAN S. A., Fizica stelelor. Ed. St. Bucuresti, 1963.
8. LUNGU, N., Pulsatii stelare. Ed. St. si Enciclopedica, Bucuresti, 1982.
9. MARAN, P.S.,(editor), The Astronomy and Astrophysics Encyclopedia. Cambridge University Press, 1992.
10. MOTZ L., DUVEEN A., Essentials of Astronomy. Blacckie and Son Ltd, London, Glasgow, 1966.
11. PAL A., URECHE V.,Astronomie. Ed. Did. si Ped., Bucuresti, 1983.
12. POPOVICI C., Stelele, date fizice, structura interna, originea si evolutia lor. Ed. Tehnica, Bucuresti, 1958.
13. SMITH E.P., JACOBS K.C., Introductory Astronomy and Astrophysics.W. B. Sauders Company Philadelphia, London, 1973.
14. TODORAN I., Cat mai aproape de stele. Ed. Dacia, Cluj, 1977.
15. URECHE V., Astrofizica azi. Ed. St. si Enciclopedica, Bucuresti 1978
16. URECHE V., Universul vol II. Astrofizica. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1987.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.