Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode numerice în mecanica fluidelor Numerical methods in Fluid Dynamics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM271
3
2+1+0
7
optionala
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. PETRILA Titus, tpetrila@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cursul prezinta capitole avansate din Mecanica Fluidelor, cu un accent special asupra metodelor de aproximare analitica. Miscarile subsonice, supersonice si transonice sint analizate in detaliu, in fiecare caz fiind prezentate o serie de metode de aproximare.
The course presents advanced topics in Fluid Dynamics with a special accent on analitical approximation methods. Subsonic, supersonic and transonic motions are analized in detail, and in each case several approximation methods are discussed.
Continut
1. Sisteme de ecuatii cu derivate partiale de ordinul intai si doi cvasilineare.
2. Suprafete caracteristice si suprafete de discontinuitate slaba.
3. Metode de aproximare in dinamica fluidelor compresibile ideale.
4. Miscarea unidimensionala. Invarianti Riemann. Miscari prin unde simple. Teorema lui Friedrichs.
5. Miscari subsonice
- Metode directe: Metoda Imai-Lamla, Metoda de linearizare a lui Glauert-Prandtl, Metode variationale.
- Metode hodografice: Metoda Ciaplighin, Metoda Karman-Tsien, Metoda Caius Iacob. Aplicatii si extinderi.
6. Miscari supersonice
- Metoda linearizarii a lui Ackeret.
- Teoria miscarilor conice si aplicatii.
7. Miscari transonice
- Metoda Ciaplighin, Metoda Tomotika-Tamaka, Metoda Bitadze.
Bibliografie
1. Caius Iacob, Introduction mathematique a la mecanique des fluides, Edit. Acad. Romane, Gauthier Villars, 1959.
2. Lazar Dragos, Principiile mecanicii mediilor continue, Editura tehnica, 1981.
3. Daniel Euvrard, Resolution numerique des equations aux derivees partielles, Masson, 1994.
4. D. J. Acheson, Elementary Fluid Dynamics, Clarendon Press, 1992.
5. H. Dumontet, Georges Duvaut, etc., Exercices de mecanique des milieux continus, Masson, 1994.
6. Chuen Yen Chow, An Introduction to Computational Fluid Mechanics, John Wiley, & Sons, 1980.
7. Titus Petrila, Calin Gheorghiu, Metode element finit si aplicatii, Ed. Acad. Romane, 1987.
Evaluare Assessment
Examen
Exam.