Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de mecanica fluidelor Special topics of fluid mechanics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM270
1
2+1+1
7
obligatorie
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. POP Ioan, popi@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment