Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Astronomie observaţională Observational Astronomy
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM262
2
2+1+0
7
optionala
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. POP Vasile, vpop@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Prezentarea instrumentelor astronomice optice: proprietati geometrice si fizice. Introducere in domeniul radioastronomiei. Detectoare de radiatii: de la ochiul uman la dispozitive cuplate prin sarcina (CCD).
Presenting optical astronomical instruments: geometrical and physical properties. Introduction to the field of radioastronomy. Radiation detectors: from the human eye to Charge Coupled Devices.
Continut
I. Instrumente astronomice optice. Domeniul spectral al radiatiei electromagnetice, unghiul de incidenta si unghiul de refractie, formarea imaginilor prin lentile, formula lentilelor, lunete, caracterizari ale lunetelor, telescoape, formula oglinzilor, tipuri de telescoape, spectrografe, retele de difractie.
II. Radiotelescoape. Antena radiotelescopului, zgomotul radio, radiointerferometre.
III. Receptori de radiatie. Ochiul omenesc, placa fotografica, celula fotoelectrica, fotomultiplicatorul. Dispozitive cuplate prin sarcina (CCD).
Bibliografie
1. Ureche, V. - Universul vol II, Astrofizica, Ed. Dacia, 1987
2. Petrescu, G. - Astronomie elementara, Ed. Stiintifica, Bucu- resti, 1962.
3. Motz, L., Duveer, H. - Essentials of Astronomy, Columbia University, 1966.
4. Hiltwer, W., A. - Astronomical Techniques, The University of Chicago Press, 1962.
5. Strund, K.,A. - Basic Astronomical Data, The University of Chicago Press, 1963.
6. Scott Birney, D. - Observational Astronomy, Cambridge University Press, Cambridge.
Evaluare Assessment
Examen
Examination