Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Mecanică cerească şi dinamica spaţiala Celestical mechanics and spatial dynamics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM020
7
2+1+0
6
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. BARBOSU Mihai, mbarbosu@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment