Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode matematice în mecanica clasica Special topics in mathematical analysis
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM017
8
2+2+0
8
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MM017
8
2+1+0
7,5
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. SZENKOVITS Ferenc, fszenko@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment