Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Teoria pulsaţiei stelare Theory of stellar pulsations
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM007
7
2+1+0
6
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. POP Vasile, vpop@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Prezentarea principalelor date observationale referitoare la pulsatiile stelare. Deducerea ecuatiilor structurii stelare si construirea unor modele staelare de echilibru. Deducerea ecuatiilor ce guverneaza pulsatiile stelare si construirea unor modele de stele pulsante. Interpretarea fizica a cauzelor ce determina oscilatiile stelare. Analiza comparativa a predictiilor teroretice asupra pulsatiilor stelare cu datele observationale.
The presentation of main observational data concerning stellar pulsations. The deduction of equations of stellar structure, as well as the construction of some equilibria stellar models. The deduction of equations governing stellar pulsations and the construction of some pulsating star models. Physical interpretations of causes determining stellar oscillations. Comparative analysis of theoretical predictions about stellar pulsations with observational data.
Continut
I.- Variabile intrinseci: Date observationale privind variabilele intrinseci, cefeide clasice si relatia perioada- lu- minozitate, stele pulsante de tip RR Lyrae, efecte secundare la variabile pulsante de tip RR Lyrae.
II.- Cauzele fizice ale pulsatiilor stelare: Mecanis- mul Kappa, macanismul Gamma, mecanismul razei.
III.- Sursele energiei stelare: Energia gravitationala, lantul proton-proton, ciclul carbon azot, procesul triplu alfa, energia de acretie, energia de franare magnetica.
IV.- Modelarea matematica a structurii stelare: descrierea Euleriana, descrierea Lagrangeana, campul gravitational, ecuatia continuitatii masei, ecuatia echilibrului hidrostatic, ecuatia de miscare, modelul piston, teorema virialului, conservarea energiei in stea.
V.- Stabilitate stelara si pulsatii radiale: Analiza cu moduri normale a stabilitatii modelelor de interior stelar. Miscari radiale sferic simetrice, liniarizarea ecuatiilor, oscilatii radiale liniare adiabatice, relatia perioada-densitate, rezolvarea numerica a ecuatiei liniare adiabatice a undelor, pulsatii ale unor modele stelare.
VI.- Compararea modelelor teoretice cu datele observationale.
Bibliografie
1. Chandrasekhar, S. - An introduction to the study of Stellar Structure, Dover Publication, Inc. 1967.
2. Christy, R., F. - A Study of Pulsation in RR Lyrae Models, Ap.-J. vol. 144, 1966, pg. 108-179.
3. Cox, J.P., Giuli, R.,T. - Principles of stellar structure, Gordon and Breach, 1968.
4. Cox, J.,P. - Theory of stellar Pulsation, Princeton University Press, Princeton, New Jersei, 1980.
5. King, D.,S., Cox, J.,P. - Pulsating Stars, P.A.S.P., 80, 1968, 315-405
6. Ledoux, P., Walraven, Th. - In Handbuch der Physik, vol.51, Berlin 1958, pg. 353.
7. Lungu, N. - Pulsatii stelare, Ed. St. si Enciclopedica, Bucuresti 1982.
8. Pop,V.- Stadiul actual al cunoasterii stelelor pulsante de tip RR Lyrae - Anuarul Astronomic, Ed. Acad. R.S.R., 1980.
9. Rosseland, S. - The Pulsation Theory of Variable Stars, Oxford; Clarendon Press, 1949.
10. Ureche, V. - Universul, vol. II (Astrofizica), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1982.
Evaluare Assessment
Examen la sfarsit de semestru.
Exame at the end of the term