Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Prelucrarea limbajului natural. Aspecte semantice şi pragmatice. Natural language processing. Semantics and pragmatic aspects.
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI361
2
2+2+1
10
obligatorie
Sisteme inteligente
(Intelligent Systems)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. TĂTAR Doina, dtatar@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment