Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Baze de distribuite Distributive data bases
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI357
1
2+2+1
10
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
()
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge