Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Programare genetică - generare automată de cod sursă Genetic programming - automated generating of source code
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI290
2
2+2+1
10
obligatorie
Sisteme inteligente
(Intelligent Systems)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile, per@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment