Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Algoritmi evolutivi Evolutive agents
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI287
1
2+2+1
10
obligatorie
Sisteme inteligente
(Intelligent Systems)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. DUMITRESCU Dan Dumitru, ddumitr@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment