Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Programare în Internet Programming in Internet
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI255
1
2+2+1
10
obligatorie
Programare bazată pe componente
(Component-Based Programming)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. POP Horia, hfpop@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
1. Sa introduca studentului un nou mod de a realiza aplicatii: Internetul.
2. Sa deprinda studentul cu particularitatile realizarii de aplicatii pe Internet.
3. Sa ofere studentului instrumentele si limbajele de programare care sa ii permita sa realizeze aplicatii Internet eficiente.
1. To introduce to the student a new way to develop applications: the Internet.
2. To help the student get used to the particularities of developing applications in the Internet.
3. To offer the student the instruments and programming languages that will allow him (her) to design efficent Internet applications.
Continut
1. Introducere in programarea in Internet
1.1. Scurta istorie a Internet-ului
1.2. Protocolul TCP/IP
1.3. Topologii de retea
1.4. Adrese IP si nume de domeniu
1.5. Modelul Client-Server
1.6. Aplicatii, Plug-In-uri si Applet-uri
2. Elemente specifice ale programarii in Internet
2.1. Elemente de proiectare WWW
2.2. Securitate si codificare
2.3. Dezvoltarea de aplicatii Intranet
2.4. Abordarea implementarii Microsoft
2.5. Utilizarea Win32 Internet (WinInet) API
3. Java
3.1. Java si Internet-ul
3.2. Medii de dezvoltare Java
3.3. Programare in Java
3.4. Extinderea Java folosind ActiveX
4. Perl si CGI
4.1. Perl si Internet
4.2. CGI si Internet
4.3. Utilizarea CGI in aplicatii Internet
4.4. Limbajul Perl
4.5. Perl in aplicatii Internet
5. Libaje de script-uri
5.1. JavaScript si Internet
5.2. Limbajul JavaScript
5.3. JavaScript in aplicatii Internet
5.4. VBScript si Internet
5.5. Limbajul VBScript
5.6. Pagini de aplicatii VBScript
5.7. Scripturi CGI sub shell Unix
6. HTML si SGML
6.1. HTML
6.2. SGML
6.3. Extensii Netscape
6.4. Extensii Microsoft Explorer
7. VRML
7.1. Introducere in VRML
7.2. Crearea lumilor VRML 2.0
7.3. Adaugarea de comportament cu VRMLScript si Java
8. Alte elemente de programare in Internet
8.1. Shockwave si Lingo
8.2. Crearea unui control ActiveX pentru a activa o pagina Web
8.3. Tehnologia VDOLive
8.4. Crearea de plug-in-uri pentru Netscape Navigator
8.5. Obtinerea de informatii din Web
8.6. Site-uri internetionale
8.7. Crearea de aplicatii folosing protocoale multiple
8.8. RealAudio
Bibliografie
1. Bob Breedlove et al, Web Programming Unleashed, Sams Publishing, 1996
2. William R. Stanek, Web Publishing Unleashed - Professional Reference Edition, Sams Publishing, 1997
3. Platinum Edition Using HTML 3.2, Java 1.1, & CGI, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
4. Special Edition Using CGI, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
5. Special Edition Using HTML, Second Edition, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
6. Special Edition Using Java, Second Edition, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
7. Special Edition Using JavaScript, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
8. Special Edition Using Perl 5 for Web Programming, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
9. Special Edition Using VRML, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
10. The Web Programming Desktop Reference 6-in-1, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
11. Documentatii ale sistemelor: Microsoft Windows 3.x si 95, X-Windows, SunOS
12. Documentatii ale produselor: Microsoft Visual Basic, Microsoft J++, Sun Java
13. Documentatii ale produselor: Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, NCSA Mosaic
14. Documentatiile altor produse discutate de-a lungul cursului
Evaluare Assessment
Fiecare student trebuie sa demonstreze ca a atins un nivel acceptabil de cunoastere si intelegere a domeniului, ca este capabil sa exprime cunostintele intr-o forma coerenta, ca are capacitatea de a stabili anumite conexiuni si de a utiliza cunostintele in rezolvarea unor probleme. Nota finala va fi compusa luand in calcul urmatoarele componente: lucrarea scrisa; activitatea de la laborator; intarzierea in predarea lucrarilor de laborator; absentele de la activitatea de laborator.
Each student has to prove that (s)he acquired an acceptable level of knowledge and understanding of the subject, that (s)he is capable of stating these knowledge in a coherent form, that (s)he has the ability to establish certain connections and to use the knowledge in solving different problems. The final grade will be based on the following components: written paper; laboratory activity; lateness in handing the laboratory assignments; missing laboratory activities.