Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de programare Selected topics of programming
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI186
4
2+1+0
5
optionala
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. OLAH-GAL Robert
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment