Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Practică Practice
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI180
4
0+0+5
3
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge